Chỗ ở tạm cho cựu chiến binh vô gia cư

Chỗ ở tạm cho cựu chiến binh vô gia cư

Một trung tâm tạm trú dành cho người vô gia cư tại Montréal đang cố gắng giúp những cựu chiến binh thoát khỏi cảnh sống ngoài đường.

Trung tâm Old Brewery Mission tuần qua loan báo phát động một chương trình gọi là “Những người lính gác đường” nhằm cung cấp chỗ ở tạm thời cho các cựu chiến binh.

Matthew Pearce, chủ tịch và CEO của Old Brewery Mission cho biết: “Vô gia cư là tình trạng không thể chấp nhận được, càng không thể chấp nhận được đối với những người một thời đã mặc quân phục và quyết định hiến cuộc đời họ cho lợi ích của những người Canada”.

Theo kết quả một cuộc khảo sát công bố năm 2016, có khoảng 2.250 cựu chiến binh Canada hiện đang trong tình trang vô gia cư.

Ông Pearce cho biết Old Brewery Mission đã tiếp đón khoảng 45 người như vậy tại Montréal.

Con số đó khiến trung tâm nảy sinh một chương trình và chuyển ý tưởng này đến Ottawa.

Ông Pearce nói: “Họ cho chúng tôi một ngân khoản để làm một chương trình thí điểm. Căn bản là tài trợ cho chúng tôi để cung cấp chỗ ở cho 9 cựu chiến binh. Hiện nay mới chỉ có 9 người nhưng đây là bước đầu tiên để xác định xem chúng tôi có đi đúng đường hay không”.

Thêm 7 cựu chiến binh khác sắp sửa đến với chương trình này, tổng cộng sẽ là 16 người.

Daniel Lalonger là một trong số đó. Cựu quân nhân 56 tuổi cho biết ông trải qua một năm rưởi trong quân ngũ nhưng chưa hề phục vụ ở hải ngoại.

Lalonger nói với CBC: “Tôi đã cố gắng để có một việc làm tốt, để có một căn apartment. Nhưng thỉnh thoảng mất việc. Không tiền, không kẹo, không apartment”.

Georges Ohana, đặc trách chương trình ‘Những người lính gác đường’ cho biết: “Chúng tôi có hoạt động theo dõi tâm lý xã hội hàng tuần và chúng tôi có thể cho họ những nhu cầu tối thiểu về tiện nghi, một chiếc giường, một cái ghế, bất cứ thứ gì họ có thể cần để bổ khuyết cho căn apartment của họ hơn là một căn apartment trống không”.

Tuy nhiên Ohana cho rằng con đường vẫn còn dài và khó khăn: “Bạn không thể đi từ nghèo đến giàu ngay lập tức. Bạn đi từ vô gia cư đến nghèo và vẫn còn nghèo. Bạn vẫn phải cố gắng sống còn tại Montréal”.

Ohana và Pearce hi vọng nguồn tài trợ có thể tăng thêm và họ muốn thấy chương trình được nhân rộng đến các trung tâm tạm trú khắp Canada.

Ông Pearce nói: “Một khi bạn có một mái che trên đầu và chung quang ổn định, bạn có thể tưởng tượng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn có thể tiến tới những thực tế tốt đẹp hơn và đó là những gì chúng tôi thấy đang xảy ra”.