Bagong TOWaste App

Bagong TOWaste App

Ang opisyal na app ng Lungsod ng Toronto TOWaste para sa iyong telepono o tablet ay nagbibigay sa iyo ng access sa iyong iskedyul ng koleksyon ng basura. Ang app ay naglalaman ng pag-uuri ng tool na tinatawag na "Waste Wizard" at mga lokasyon ng mga Depot ng basura at mga donasyon na kahon.

Pangunahing tampok:

  • Waste Wizard – the City's quick and easy search tool with information on how to properly sort over 2,000 items
  • Collection schedules and the ability to set reminders and opt in for alerts about service changes.
  • Drop-off deport or donation centre locations.

 

Huwag kailanman mapalampas ang araw ng iyong basura o pag-recycle! Tutulungan ka ng libreng app ng towaste kung ano ang mga item sa basura kung saan, kung ano ang mga basong ilalagay sa kung anong araw at kung saan maaari kang mag-donate ng mga item o magtapon ng mga item tulad ng mapanganib na basura sa bahay.

Download Today