نرم افزار جدید TOwaste

نرم افزار جدید TOwaste

T

نرم افزار رسمی شهر تورنتو TOwaste شما را فراهم می کند با دسترسی به برنامه مجموعه، ابزار مرتب سازی زباله های جادویی و افت انبار و محل اهدای درست از تلفن و یا قرص خود را.

ویژگی های کلیدی:

  • جادوگر زباله – ابزار جستجو سریع و آسان این شهر با اطلاعات در مورد چگونه به درستی مرتب سازی موارد بیش از 2000
  • مجموعه برنامه و توانایی برای تنظیم یادآوری و انتخاب کردن در برای هشدار درباره تغییرات سرویس.
  • دفاتر زباله یا مکان های جعبه کمک مالی

 

هرگز روز دوباره بازیافت یا زباله خود را از دست! رایگان نرم افزار TOwaste به شما کمک کند کشف کردن چه زباله بروید که در آن، چه شيشه قرار داده در روز که موارد و موارد که در آن شما می توانید کمک مالی و یا دور از مواردی مانند زباله های خطرناک خانگی.

Download Today